Cách chạy hai tài khoản Facebook với thông báo từ cả hai trên thiết bị Android của bạn

  • IT guru

Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào để chạy không phải một mà là hai tài khoản Facebook trên điện thoại thông minh của mình? Đây là một tính năng mà Facebook không cho phép sử dụng vì lý do nào đó, nhưng nó hoàn toàn có thể làm được và không cần phải làm gì nhiều trong cách cài đặt và tinh chỉnh ứng dụng ...